FR EN ES PT
+
Rareza
Raro
Tipo : Mascota
Nivel : 0 Nivel : 1 Nivel : 2 Nivel : 3 Nivel : 4 Nivel : 5 Nivel : 6 Nivel : 7 Nivel : 8 Nivel : 9 Nivel : 10 Nivel : 11 Nivel : 12 Nivel : 13 Nivel : 14 Nivel : 15 Nivel : 16 Nivel : 17 Nivel : 18 Nivel : 19 Nivel : 20 Nivel : 21 Nivel : 22 Nivel : 23 Nivel : 24 Nivel : 25 Nivel : 26 Nivel : 27 Nivel : 28 Nivel : 29 Nivel : 30 Nivel : 31 Nivel : 32 Nivel : 33 Nivel : 34 Nivel : 35 Nivel : 36 Nivel : 37 Nivel : 38 Nivel : 39 Nivel : 40 Nivel : 41 Nivel : 42 Nivel : 43 Nivel : 44 Nivel : 45 Nivel : 46 Nivel : 47 Nivel : 48 Nivel : 49 Nivel : 50
Descripción
¡Este pingwii está tan fresco!
0 50
Características
10 puntos de vida
5 dominio elemental
10 esquiva
11 puntos de vida
5 dominio elemental
10 esquiva
12 puntos de vida
6 dominio elemental
11 esquiva
13 puntos de vida
6 dominio elemental
11 esquiva
14 puntos de vida
7 dominio elemental
12 esquiva
15 puntos de vida
7 dominio elemental
13 esquiva
16 puntos de vida
8 dominio elemental
13 esquiva
17 puntos de vida
8 dominio elemental
14 esquiva
18 puntos de vida
9 dominio elemental
14 esquiva
19 puntos de vida
9 dominio elemental
15 esquiva
20 puntos de vida
10 dominio elemental
16 esquiva
21 puntos de vida
10 dominio elemental
16 esquiva
22 puntos de vida
11 dominio elemental
17 esquiva
23 puntos de vida
11 dominio elemental
17 esquiva
24 puntos de vida
12 dominio elemental
18 esquiva
25 puntos de vida
12 dominio elemental
19 esquiva
26 puntos de vida
13 dominio elemental
19 esquiva
27 puntos de vida
13 dominio elemental
20 esquiva
28 puntos de vida
14 dominio elemental
20 esquiva
29 puntos de vida
14 dominio elemental
21 esquiva
30 puntos de vida
15 dominio elemental
22 esquiva
31 puntos de vida
15 dominio elemental
22 esquiva
32 puntos de vida
16 dominio elemental
23 esquiva
33 puntos de vida
16 dominio elemental
23 esquiva
34 puntos de vida
17 dominio elemental
24 esquiva
35 puntos de vida
17 dominio elemental
25 esquiva
36 puntos de vida
18 dominio elemental
25 esquiva
37 puntos de vida
18 dominio elemental
26 esquiva
38 puntos de vida
19 dominio elemental
26 esquiva
39 puntos de vida
19 dominio elemental
27 esquiva
40 puntos de vida
20 dominio elemental
28 esquiva
41 puntos de vida
20 dominio elemental
28 esquiva
42 puntos de vida
21 dominio elemental
29 esquiva
43 puntos de vida
21 dominio elemental
29 esquiva
44 puntos de vida
22 dominio elemental
30 esquiva
45 puntos de vida
22 dominio elemental
31 esquiva
46 puntos de vida
23 dominio elemental
31 esquiva
47 puntos de vida
23 dominio elemental
32 esquiva
48 puntos de vida
24 dominio elemental
32 esquiva
49 puntos de vida
24 dominio elemental
33 esquiva
50 puntos de vida
25 dominio elemental
34 esquiva
51 puntos de vida
25 dominio elemental
34 esquiva
52 puntos de vida
26 dominio elemental
35 esquiva
53 puntos de vida
26 dominio elemental
35 esquiva
54 puntos de vida
27 dominio elemental
36 esquiva
55 puntos de vida
27 dominio elemental
37 esquiva
56 puntos de vida
28 dominio elemental
37 esquiva
57 puntos de vida
28 dominio elemental
38 esquiva
58 puntos de vida
29 dominio elemental
38 esquiva
59 puntos de vida
29 dominio elemental
39 esquiva
60 puntos de vida
30 dominio elemental
40 esquiva