FR EN ES PT
+
Rareza
Raro
Tipo : Mascotas
Nivel : 0 Nivel : 1 Nivel : 2 Nivel : 3 Nivel : 4 Nivel : 5 Nivel : 6 Nivel : 7 Nivel : 8 Nivel : 9 Nivel : 10 Nivel : 11 Nivel : 12 Nivel : 13 Nivel : 14 Nivel : 15 Nivel : 16 Nivel : 17 Nivel : 18 Nivel : 19 Nivel : 20 Nivel : 21 Nivel : 22 Nivel : 23 Nivel : 24 Nivel : 25 Nivel : 26 Nivel : 27 Nivel : 28 Nivel : 29 Nivel : 30 Nivel : 31 Nivel : 32 Nivel : 33 Nivel : 34 Nivel : 35 Nivel : 36 Nivel : 37 Nivel : 38 Nivel : 39 Nivel : 40 Nivel : 41 Nivel : 42 Nivel : 43 Nivel : 44 Nivel : 45 Nivel : 46 Nivel : 47 Nivel : 48 Nivel : 49 Nivel : 50
Descripción
¡Este pingwii está tan fresco!
0 50
Características
10 PdV
5 dominio elemental
10 Esquiva
11 PdV
5 dominio elemental
10 Esquiva
12 PdV
6 dominio elemental
11 Esquiva
13 PdV
6 dominio elemental
11 Esquiva
14 PdV
7 dominio elemental
12 Esquiva
15 PdV
7 dominio elemental
13 Esquiva
16 PdV
8 dominio elemental
13 Esquiva
17 PdV
8 dominio elemental
14 Esquiva
18 PdV
9 dominio elemental
14 Esquiva
19 PdV
9 dominio elemental
15 Esquiva
20 PdV
10 dominio elemental
16 Esquiva
21 PdV
10 dominio elemental
16 Esquiva
22 PdV
11 dominio elemental
17 Esquiva
23 PdV
11 dominio elemental
17 Esquiva
24 PdV
12 dominio elemental
18 Esquiva
25 PdV
12 dominio elemental
19 Esquiva
26 PdV
13 dominio elemental
19 Esquiva
27 PdV
13 dominio elemental
20 Esquiva
28 PdV
14 dominio elemental
20 Esquiva
29 PdV
14 dominio elemental
21 Esquiva
30 PdV
15 dominio elemental
22 Esquiva
31 PdV
15 dominio elemental
22 Esquiva
32 PdV
16 dominio elemental
23 Esquiva
33 PdV
16 dominio elemental
23 Esquiva
34 PdV
17 dominio elemental
24 Esquiva
35 PdV
17 dominio elemental
25 Esquiva
36 PdV
18 dominio elemental
25 Esquiva
37 PdV
18 dominio elemental
26 Esquiva
38 PdV
19 dominio elemental
26 Esquiva
39 PdV
19 dominio elemental
27 Esquiva
40 PdV
20 dominio elemental
28 Esquiva
41 PdV
20 dominio elemental
28 Esquiva
42 PdV
21 dominio elemental
29 Esquiva
43 PdV
21 dominio elemental
29 Esquiva
44 PdV
22 dominio elemental
30 Esquiva
45 PdV
22 dominio elemental
31 Esquiva
46 PdV
23 dominio elemental
31 Esquiva
47 PdV
23 dominio elemental
32 Esquiva
48 PdV
24 dominio elemental
32 Esquiva
49 PdV
24 dominio elemental
33 Esquiva
50 PdV
25 dominio elemental
34 Esquiva
51 PdV
25 dominio elemental
34 Esquiva
52 PdV
26 dominio elemental
35 Esquiva
53 PdV
26 dominio elemental
35 Esquiva
54 PdV
27 dominio elemental
36 Esquiva
55 PdV
27 dominio elemental
37 Esquiva
56 PdV
28 dominio elemental
37 Esquiva
57 PdV
28 dominio elemental
38 Esquiva
58 PdV
29 dominio elemental
38 Esquiva
59 PdV
29 dominio elemental
39 Esquiva
60 PdV
30 dominio elemental
40 Esquiva