FR EN ES PT
+

Bestiary

Name Family Characteristics Level
Shiemahn Shushus Lvl 100
Shusnitch Shushus Lvl 100
Ocushu Shushus Lvl 100
Spectrex the Tormentor Shushus Lvl 100 - 170
Victim the Whacky Shushus Lvl 123 - 128
Tsubo Shushus Lvl 125
Hexaku Shushus Lvl 125
Flaxhid the Impaler Shushus Lvl 125 - 170
Victus Shushus Lvl 125
Mihmosa the Flowery Shushus Lvl 128 - 133