FR EN ES PT
+

Bestiary

Name Family Caractéristiques Level
Mega-Krosmo Hulors Lvl 150
Security Krosmoglob Hulors Lvl 150
Security Krosmoglob Hulors Lvl 150
Security Krosmogolem Hulors Lvl 150
Unsynchronised Krosmoglob Hulors Lvl 150
Unsynchronised Krosmogolem Hulors Lvl 150
Poz Hulors Lvl 158 - 162
Cullers of the Wind Hulors Lvl 160 - 164
Syclick Hulors Lvl 164 - 168
Zornik the Supersonic Hulors Lvl 168 - 173
Robowl the Outcast Hulors Lvl 173 - 178
The Bird of Time Hulors Lvl 173 - 178