FR EN DE ES PT

recent News

Event: 2nd Bonus Weekend! Event - September 19, 2014
A New Beginning for WAKFU! Info - September 18, 2014
Event: Weekend Bonuses! Event - September 12, 2014
Shop: The Mystery Box! Shop - September 05, 2014
Shop: 20% off Services! Shop - August 22, 2014
  • «
  • »